Produkter

Etc skärmgardiner

Etc som utsmyckande skärmar

i glasparti

EYEANDEAR

En certifierad ljudabsorbent för vägg och tak. Mönster och färgsättning formgivet av Designfabriken.

Läs mer >

ETC SKÄRMGARDINER

Halvtransparent, stärkt textil som finns som vepor i fönsterpartier, glaspartier och för rumsavdelning.

Läs mer

Med tillgång till egen mönsterbank producerar Designfabriken textila produkter och inredningar i nära samarbete med arkitekter och beställare.