Om Designfabriken

Unik formgivning för offentlig miljö sedan 1996

Designfabrikens signum

Designfabrikens signum är vår design men även att vi håller i hela entreprenaden från skiss till montering på plats och levererar skräddarsydd, hållbar textil inredning för offentlig miljö.

Nya mönster, nytt showroom

Gun-Britt Zachrisson startade Designfabriken 1996 och började formge unika, textila inredningar tillsammans med Anita Haraldsson Hedbratt. Karin Enberg har arbetat tillsammans med Gun-Britt under flera år och är nu tillbaka och tar Designfabriken vidare, med flytt till nytt showroom och utveckling av mönsterbanken.

Unikt koncept för textil inredning

Designfabrikens unika koncept för textil inredning i offentlig miljö lever vidare sedan starten 1996. Med utgångspunkt i sin mönsterbank producerar Designfabriken hållbara, textila produkter och inredningar i nära samarbete med arkitekter och beställare. Varje nytt uppdrag resulterar i en ny, unik formgivning, med Designfabrikens stilfulla produkter såsom halvtransparenta skärmgardiner, Eyeandear ljudabsorbenter i högsta ljudklass, vajerspända textilier och rumsdelare.

Designfabrikens produkter är hållbara och passar utmärkt för stora inredningskoncept, hela byggnader såväl som för mötesrummet på kontoret. Referenser bland många är Halmstads länssjukhus, Volvo Powertrain, Astra, Preemraff Lysekil, Akzo Nobel, Mölnlycke Kulturhus och Ryaskolan.

Designfabrikens formgivare