Om Designfabriken

Sedan 1996 har Designfabriken, i nära samarbete med arkitekter och beställare, tagit fram textila produkter och hela inredningar för offentlig miljö.

Designfabrikens mönsterbank är utvecklad till ett bassortiment som kan varieras i oändliga kombinationer. Färgsättning och val av textila kvalitéer anpassas till material och färger som redan bestämts av arkitekt eller brukare.

Designfabriken arbetar i projekt där en förfrågan besvaras med offert med tillhörande första skiss.

Designfabrikens produkter skräddarsys för varje projekt och har en unik karaktär. I upphandlingar rubriceras det som konstnärlig utsmyckning. Hela entreprenaden sköts av Designfabriken, det gäller från första skiss fram till montering på plats.

 

gunbrittzachrisson_color

Gun-britt Zachrisson, Designfabriken